לימודי דוקטורט בפסיכולוגיה

משך הלימודים: ארבע שנים | נלמד בקמפוס הכרמל | סטטוס הרשמה: ההרשמה נפתחה ב-11.02.2024 | אתר החוג

לימודי דוקטורט בפסיכולוגיה מציעים תוכנית הלימודים לתואר שלישי המיועדת להכשיר את בוגריה לעבודה במחקר, בהוראה ויישום בתחומים השונים של הפסיכולוגיה. החוג לפסיכולוגיה רואה בדוקטורנטים במשך הכשרתם חלק חשוב מהצוות ומצפה מהם להשתלב  בפעילויות החוג השונות כנדרש.

  • תואר שני בציון ממוצע של 85 לפחות. תזת תואר שני בציון של 86 לפחות
  • דרישות חוגיות כמפורט באתר החוג

לימודי דוקטורט בפסיכולוגיה מחולקים לשני שלבים:

שלב מחקר א'– מוקדש לכתיבת הצעת המחקר (לא יעלה על שנה מסמסטר הלימודים בו התקבל התלמיד).

שלב מחקר ב' – מוקדש למחקר וכתיבת עבודת הדוקטורט (לא יעלה על שלוש שנים).

אפשרויות תעסוקה בסיום לימודי דוקטורט בפסיכולוגיה: מחקר פסיכולוגי; הוראה בפסיכולוגיה באוניברסיטאות מכללות ובתי ספר; עבודה בפסיכולוגיה יישומית בהתאם לתכנית שנלמדה: מתן טיפול רגשי למבוגרים וילדים מאוכלוסיות שונות (בריאות ובעלות צרכים מיוחדים מסוגים שונים) במסגרות פרטניות, קבוצתיות או בארגונים; עבודה בחברות שיווק ובחברות הייטק.