לימודי דוקטורט במנהל עסקים

משך הלימודים: ארבע שנים | נלמד בקמפוס הכרמל | סטטוס הרשמה: ההרשמה נפתחה ב-11.02.2024 | אתר החוג

בית הספר למנהל עסקים באוניברסיטת חיפה שואף להוביל במחקר אקדמי ובהוראה בתחומים קריטיים לחברות וארגונים בישראל, תוך התחשבות במאפייני הסביבה הגלובלית של פעילותם. החוג, כגוף עצמאי בפקולטה לניהול של אוניברסיטת חיפה נוסד ב-2011 כממשיך למסורת המפוארת של הפקולטה בית הספר לניהולשהוקם ב- 1996. 

אפשרויות תעסוקה בסיום הלימודים: מחקר והוראה אקדמיים.