דוקטורט במנהל עסקים - חוגים ומסלולי לימוד

משך הלימודים: ארבע שנים | סטטוס הרשמה:נפתח להרשמה לסמסטר א' תשפ"ג, ב-23.01.2022  | אתר החוג

mba

בית הספר למנהל עסקים באוניברסיטת חיפה שואף להוביל במחקר אקדמי ובהוראה בתחומים קריטיים לחברות וארגונים בישראל, תוך התחשבות במאפייני הסביבה הגלובלית של פעילותם. החוג, כגוף עצמאי בפקולטה לניהול של אוניברסיטת חיפה נוסד ב-2011 כממשיך למסורת המפוארת של הפקולטה בית הספר לניהולשהוקם ב- 1996. ראש החוג הראשון והנוכחי הוא פרופסור שי צפריר.

אפשרויות תעסוקה בסיום הלימודים : מחקר והוראה אקדמיים.