לימודי דוקטורט בתקשורת

משך הלימודים: ארבע שנים | נלמד בקמפוס הכרמל | סטטוס הרשמה: ההרשמה נפתחה ב-11.02.2024 | אתר החוג

התוכנית ללימודי תואר שלישי בחוג לתקשורת נועדה להכשיר חוקרים שיוכלו לתרום לפיתוח האקדמי של לימודי התקשורת בארץ, וישמשו בתפקידי מחקר בארגוני תקשורת פרטיים וציבוריים כאחד.

התוכנית, שהיא עיונית באופייה, שואבת ממגוון של דיסציפלינות כדי לפתח הבנה רב-תחומית של תופעות תקשורתיות שונות. התוכנית כוללת קורסי לימוד והנחייה אקדמית מתקדמת, והיא מיועדת לסטודנטים מעולים שיכולים ורוצים לעסוק במחקר.

שלב מחקר א':
שלב א' לא יעלה על שנה, כולל חופשת סמסטר קיץ.
שלב זה נועד לכתיבתה של הצעת המחקר ולהגשתה לאישור.
לקראת סיום שלב א' הסטודנטים יציגו את הצעת המחקר בפני פורום חברי החוג ותלמידי תארים מתקדמים.
שיפוט ההצעה יכלול שופט חיצוני אחד לפחות.

שלב מחקר ב':
שלב ב' לא יעלה על שלוש שנים מהסמסטר בו אושרה הצעת המחקר, כולל חופשת סמסטר קיץ.
שלב זה נועד למחקר, כתיבה והגשה של עבודת הדוקטורט.
בתחילת כל שנת לימודים הסטודנטים יגישו דו"ח התקדמות לוועדת הדוקטורט ו-לרשות ללימודים מתקדמים.
שיפוט עבודת הדוקטורט ייערך לפי נהלי האוניברסיטה.

אפשרויות תעסוקה בסיום הלימודים: עיתונות, רדיו, טלוויזיה, ערוצי מדיה אלטרנטיביים, ארגונים עם וללא מטרות רווח, דוברות, יחסי ציבור, מחקר אקדמי.