לימודי דוקטורט במקרא

משך הלימודים: ארבע שנים | נלמד בקמפוס הכרמל | סטטוס הרשמה: ההרשמה נפתחה ב-11.02.2024 | אתר החוג

החוג למקרא מאפשר לתלמידיו להרחיב את ידיעותיהם ברקע התרבותי של עולם המקרא כמו גם בהשפעת ספר המקרא על היצירה היהודית במרוצת הדורות.

הלימודים כוללים: חקר הספרות המקראית בעת החדשה; היסטוריה של תקופת המקרא (ישראל ועמי המזרח הקדום); לשון המקרא ולשונות קרובות; אמונות ודעות; נוסח המקרא; תרגומים עתיקים; פרשנות יהודית; מקומו של המקרא בתולדות ישראל ובתרבותו.

הלימודים לקראת התואר השלישי מחולקים לשני שלבים:
א) מחקר שלב א' (לא יעלה על 12 חודשים)
ב) מחקר שלב ב'

אפשרויות תעסוקה בסיום הלימודים: בתחום התיירות, הוראה בבתי ספר, מוזיאונים, חינוך היסטורי וידיעת הארץ ומחקר והוראה אקדמיים. חקר שפות מקראיות, עבודה בצמוד לארכיאולוגים.