לימודי דוקטורט בלשון העברית

משך הלימודים: ארבע שנים | נלמד בקמפוס הכרמל | סטטוס הרשמה: ההרשמה נפתחה ב-11.02.2024 | אתר החוג

חקר השפה הבלשני והפילולוגי בכלל, וחקר העברית בפרט, מהווים מסע מרתק בניסיון להבין ולפענח את מנגנון ההתפתחות של השפה, את תולדות השפה העברית ואת מקומה בחיינו. חקר השפה מהווה אשנב להבנת התרבות והחברה של המשתמשים בה. בלימודי התואר השלישי בחוג ניתן להעמיק בחקר העברית בתחומי הפרגמטיקה, חקר השיח, הסמנטיקה, התחביר, תורת הצורות, תורת ההגה ולכתוב עבודת דוקטור בהדרכת אחד או יותר  ממרצי החוג העוסקים בתחומים אלו באחת מתקופות הלשון השונות.

החוג ייחודי בהתמקדותו הן בחקר השיח העברי הדבור, הן בלשונות שמיות ויהודיות אחרות ובמקומה של העברית במשפחת הלשונות השמיות. הלשון העברית, התהוותה והשינויים החלים בה נחקרים ממבט רב-תחומי בקורסים העוסקים בנקודות ההשקה שבין הלשון ככלי תקשורתי בסיסי לבין תחומי ידע מגוונים, כגון תקשורת, סוציולוגיה, מדעי הקוגניציה ומשפטים.

הלימודים נחלקים לשני שלבים:

מחקר שלב א׳ — שנה אחת שני סמסטרים מקבלת הסטודנטים עד הגשת הצעת המחקר.

מחקר שלב ב׳ — לא יותר משלוש שנים. את הצעת המחקר יש להגיש בתום השנה הראשונה מתחילת הלימודים.

אפשרויות תעסוקה בסיום הלימודים: מחקר אקדמי וסיוע במחקר; עבודה בחברות מחשבים העוסקות בפיתוח תוכנות תרגום, בבניית לומדות לשוניות לפיתוח שפה ובעיבוד שפות טבעיות; כתיבת תכניות לימודים בנושאי לשון, לשון וחברה, לשון ותקשורת; עריכה לשונית; תרגום ספרותי ותרגום סימולטני. הוראה בבתי ספר, הוראת עברית כשפה זרה לעולים חדשים והוראת עברית בקהילות יהודיות ברחבי העולם, הדרכת מורות חיילות העוסקות בהוראת העברית כשפה שנייה.