לימודי תואר שני - חוגי לימוד ומסלולים לתואר שני

תואר שני בלימודי גרמניה ואירופה

משך הלימודים: תוכנית ללא תיזה – שנתיים, מסלול עם תיזה – שלוש שנים  | סטטוס הרשמה: נפתח להרשמה לסמסטר א' תשפ"ג, ב 23.01.2022  | אתר החוג