לימודי תואר שני - חוגי לימוד ומסלולים לתואר שני

תואר שני בלימודי גרמניה ואירופה

משך הלימודים: תוכנית ללא תיזה – שנתיים, מסלול עם תיזה – שלוש שנים  | סטטוס הרשמה: נפתח להרשמה לסמסטר א' תשפ"ד,ב- 29.1.2023  | אתר החוג