לימודי תואר שני בלשון העברית

משך הלימודים: מסלול א' ומסלול אישי – 3 שנים, מסלול ב' – שנתיים, מסלול ישיר לדוקטורט – 5 שנים | אתר החוג
סטטוס הרשמה: ההרשמה לסמסטר א' תשפ"ה נפתחה ב- 29.1.2024 

חקר השפה הבלשני והפילולוגי בכלל וחקר העברית בפרט, מהווים מסע מרתק בניסיון להבין ולפענח את מנגנון ההתפתחות של השפה, את תולדות השפה העברית ואת מקומה בחיינו. חקר השפה מהווה אשנב להבנת התרבות והחברה של המשתמשים בה. בלימודי התואר השני בחוג מעמיקים בחקר העברית בתחומי הפרגמטיקה, חקר השיח, הסמנטיקה, התחביר, תורת הצורות, תורת ההגה ועוד. החוג ייחודי בהתמקדותו הן בחקר השיח העברי הדבור, הן בלשונות שמיות ויהודיות אחרות ובמקומה של העברית במשפחת הלשונות השמיות. הלשון העברית, התהוותה והשינויים החלים בה נחקרים ממבט רב-תחומי בקורסים העוסקים בנקודות ההשקה שבין הלשון ככלי תקשורתי בסיסי לבין תחומי ידע מגוונים, כגון תקשורת, סוציולוגיה, מדעי הקוגניציה ומשפטים.

הלימודים מתקיימים במסלול עם תזה (3 שנים), ובמסלול ללא תזה (שנתיים)

ללמוד בראש שקט! מלגות ייחודיות באוניברסיטת חיפה 

 אנחנו רוצים להפנות את תשומת ליבך לשתי מלגות ייחודיות לאוניברסיטת חיפה: 

מלגת אהבת עולם המעניקה 2,000$ לכל שנת לימודים 
מלגת ג'ויס לנשים גם היא בסך 2,000$ לשנה 

 אוניברסיטת חיפה מציעה מגוון מלגות המפורטות כאן >> 

  • בוגרי תואר ראשון בממוצע ציונים 76 לפחות או 80 לפחות ובהתאם לתכניות הלימוד השונות
  • דרישות חוגיות כמפורט באתר בחוג

תואר שני בלשון עברית – מסלול א׳. במסלול זה נדרש התלמיד לכתוב עבודת גמר מחקרית. מסלול א׳ כולל :מסלול רגיל ,מסלול אישי, מסלול מואץ.
תואר שני בלשון עברית – מסלול ב׳. במסלול זה נדרש התלמיד לכתוב בחינת גמר אחת .מסלול ב׳ כולל : מסלול רגיל, מסלול התמחות בעריכה לשונית.
תואר שני בלשון עברית, תכנית למורי לשון עברית בעלי ותק בהוראה – מסלול א' או ב'.
מסלול ישיר לדוקטורט

אפשרויות תעסוקה בסיום הלימודים : מחקר אקדמי וסיוע במחקר; עבודה בחברות מחשבים העוסקות בפיתוח תוכנות תרגום, בבניית לומדות לשוניות לפיתוח שפה ובעיבוד שפות טבעיות; כתיבת תכניות לימודים בנושאי לשון, לשון וחברה, לשון ותקשורת; עריכה לשונית; תרגום ספרותי ותרגום סימולטני. הוראה בבתי ספר, הוראת עברית כשפה זרה לעולים חדשים והוראת עברית בקהילות יהודיות ברחבי העולם, הדרכת מורות חיילות העוסקות בהוראת העברית כשפה שנייה.