לימודי תואר שני בלשון העברית

משך הלימודים: מסלול א' ומסלול אישי – 3 שנים, מסלול ב' – שנתיים, מסלול ישיר לדוקטורט – 5 שנים | סטטוס הרשמה:נפתח  להרשמה לסמסטר א' תשפ"ד, ב- 29.1.2023 אתר החוג

חקר השפה הבלשני והפילולוגי בכלל וחקר העברית בפרט, מהווים מסע מרתק בניסיון להבין ולפענח את מנגנון ההתפתחות של השפה, את תולדות השפה העברית ואת מקומה בחיינו. חקר השפה מהווה אשנב להבנת התרבות והחברה של המשתמשים בה. בלימודי התואר השני בחוג מעמיקים בחקר העברית בתחומי הפרגמטיקה, חקר השיח, הסמנטיקה, התחביר, תורת הצורות, תורת ההגה ועוד. החוג ייחודי בהתמקדותו הן בחקר השיח העברי הדבור, הן בלשונות שמיות ויהודיות אחרות ובמקומה של העברית במשפחת הלשונות השמיות. הלשון העברית, התהוותה והשינויים החלים בה נחקרים ממבט רב-תחומי בקורסים העוסקים בנקודות ההשקה שבין הלשון ככלי תקשורתי בסיסי לבין תחומי ידע מגוונים, כגון תקשורת, סוציולוגיה, מדעי הקוגניציה ומשפטים.

הלימודים מתקיימים במסלול עם תזה (3 שנים), ובמסלול ללא תזה (שנתיים)

  • בוגרי תואר ראשון בממוצע ציונים 76 לפחות או 80 לפחות ובהתאם לתכניות הלימוד השונות
  • דרישות חוגיות כמפורט באתר בחוג

בחוג ללשון עברית כמה מסלולים:

  • מסלול א׳ - מסלול רגיל ,מסלול אישי, מסלול מואץ
  • מסלול ב׳- מסלול רגיל, מסלול עם התמחות בעריכה לשונית
  • מסלול ישיר לדוקטורט (לפרטים יש לפנות לחוג)

אפשרויות תעסוקה בסיום הלימודים : מחקר אקדמי וסיוע במחקר; עבודה בחברות מחשבים העוסקות בפיתוח תוכנות תרגום, בבניית לומדות לשוניות לפיתוח שפה ובעיבוד שפות טבעיות; כתיבת תכניות לימודים בנושאי לשון, לשון וחברה, לשון ותקשורת; עריכה לשונית; תרגום ספרותי ותרגום סימולטני. הוראה בבתי ספר, הוראת עברית כשפה זרה לעולים חדשים והוראת עברית בקהילות יהודיות ברחבי העולם, הדרכת מורות חיילות העוסקות בהוראת העברית כשפה שנייה.

התכנית ללימודי תרבות של הפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטת חיפה לימודי תואר שני (מ.א.) מעניקה הכשרה מתקדמת בחקר התרבות העכשווית תוך פתיחת צוהר למגוון גישות ביקורתיות: היבטים פילוסופיים, פסיכולוגיים, אתיים, ואמנותיים של התרבות בת זמננו. התכנית שמה דגש על הקשר בין מחקר עיוני ועשייה תרבותית, המתבטא הן בתכנים הנלמדים (פרקטיקום, סיורים...) והן בפעילויות ואירועים לאורך השנה.

  • בוגרי תואר ראשון בציון 80 לפחות
  • דרישות חוגיות כמפורט באתר החוג
  • מסלול א': כולל כתיבת עבודת גמר מחקרית (תזה).
  • מסלול ב': ללא תזה.

אפשרויות תעסוקה בסיום הלימודים: מחקר, הוראה.