לימודי תואר שני - חוגי לימוד ומסלולים לתואר שני

תואר שני באנתרופולוגיה

משך הלימודים: תוכנית ללא תיזה – שנתיים, מסלול עם תיזה – שלוש שנים | סטטוס הרשמה: פתוח להרשמה לסמסטר א’ תשפ”ב  | אתר החוג