לימודי תואר שני -באנתרופולוגיה

משך הלימודים: תוכנית ללא תיזה – שנתיים, מסלול עם תיזה – שלוש שנים | סטטוס הרשמה: נפתח להרשמה לסמסטר א' תשפ"ה, ב-11.02.2024  | אתר החוג

אנתרופולוגיה חוקרת את המשמעות שאנשים יוצקים לחייהם ולפעולותיהם. דרך התבוננות בקשת רחבה של תופעות, המחקר האנתרופולוגי מאפשר להבין את ההיגיון הטמון בהתנהגות החברתית והתרבותית של בני האדם. מ"א באנתרופולוגיה מתאים למי שרוצה לבחון כיצד נוצרת משמעות, כיצד לנהל תקשורת בונה בסביבות מורכבות, וכיצד להנגיש ידע מקצועי לאנשים מרקעים מגוונים.

החוג לאנתרופולוגיה בחיפה הוא החוג היחיד בארץ שמלמד אנתרופולוגיה בלבד. החוג משלב בסיס חזק במדעי החברה וראייה הומניסטית מובהקת, ומושך אליו אנשים ממגוון של תארים ותחומי ידע. כמו כן, תכנית סמי-יישומית יוצרת ממשקים גם עם תחום הבריאות ובריאות הנפש מחד, והאקטיביזם לשינוי החברתי מאידך.

  • בוגר תואר ראשון בציון 80 לפחות
  • מבחן כניסה באנגלית ובעברית
  • ראיון אישי
  • דרישות חוגיות כמפורט באתר החוג

אפשרויות תעסוקה בסיום הלימודים: יאנתרופולוגיה כיום נחשבת לאחד הכלים המרכזיים להבנה של סביבות מוסדיות מגוונות. כל מוסד המתמודד עם קהל רב-תרבותי נדרש להכרעות מורכבות ומשמעותיות בשאלה איך להתנהל מול תמהיל של אנשים – בין אם הם תלמידים, פציינטים, או לקוחות – הדוברים שפות שונות ומקיימים אורחות חיים מגוונים. יותר ויותר מוסדות מחפשים תשובות, והאנתרופולוגים הם האנשים בחזית הידע בתחום של diversity ורב-תרבותיות. בנוסף האנתרופולוגיה תעניק לכם כלים להשתבץ במסלולי קריירה בשוק העבודה העכשווי – כדי להצטיין בסביבות עבודה תחרותיות תצטרכו להפגין גמישות מחשבתית, חדשנות, ויכולת לתרגם מושגים גלובליים לידע מקומי ולהיפך, ואלה הערכים ודרכי החשיבה שמקנים לימודי האנתרופולוגיה לסטודנטים.