לימודי תואר שני - חוגי לימוד ומסלולים לתואר שני

תואר שני באנתרופולוגיה

משך הלימודים: תוכנית ללא תיזה – שנתיים, מסלול עם תיזה – שלוש שנים | סטטוס הרשמה: פתוח להרשמה לסמסטר א’ תשפ”ב  | אתר החוג
 
  • בוגר תואר ראשון בציון 80 לפחות
  • מבחן כניסה באנגלית ובעברית
  • ראיון אישי
  • דרישות חוגיות כמפורט באתר החוג
  • אנתרופולוגיה תרבותית
  • אנתרופולוגיה רפואית ופסיכולוגית
  • אנתרופולוגיה ציבורית

אפשרויות תעסוקה בסיום הלימודים: יאנתרופולוגיה כיום נחשבת לאחד הכלים המרכזיים להבנה של סביבות מוסדיות מגוונות. כל מוסד המתמודד עם קהל רב-תרבותי נדרש להכרעות מורכבות ומשמעותיות בשאלה איך להתנהל מול תמהיל של אנשים – בין אם הם תלמידים, פציינטים, או לקוחות – הדוברים שפות שונות ומקיימים אורחות חיים מגוונים. יותר ויותר מוסדות מחפשים תשובות, והאנתרופולוגים הם האנשים בחזית הידע בתחום של diversity ורב-תרבותיות. בנוסף האנתרופולוגיה תעניק לכם כלים להשתבץ במסלולי קריירה בשוק העבודה העכשווי – כדי להצטיין בסביבות עבודה תחרותיות תצטרכו להפגין גמישות מחשבתית, חדשנות, ויכולת לתרגם מושגים גלובליים לידע מקומי ולהיפך, ואלה הערכים ודרכי החשיבה שמקנים לימודי האנתרופולוגיה לסטודנטים.