לימודי תואר שני - חוגי לימוד ומסלולים לתואר שני

תואר שני בעבודה סוציאלית

משך הלימודים: מסלול עם תזה – 3 שנים, מסלול ללא תזה – שנתיים | סטטוס הרשמה: פתוח להרשמה לסמסטר א’ תשפ”ב  | אתר החוג