לימודי תואר שני - חוגי לימוד ומסלולים לתואר שני

תואר שני בעבודה סוציאלית

משך הלימודים: מסלול עם תזה – 3 שנים, מסלול ללא תזה – שנתיים | סטטוס הרשמה: נפתח להרשמה לסמסטר א' תשפ"ג, ב 23.01.2022| אתר החוג