שכר לימוד

מחלקת שכר לימוד ושירותי תלמיד עוסקת בחישוב, בקרה וגביית שכר הלימוד ואחראית על הרישום לקורסים של שומעים חופשיים והנפקת אישורי כניסה לבחינות. 

לתשלום שכר לימוד לסטודנטים באמצעות כרטיס אשראי לחץ.י כאן.

הרשמה לשומעים חופשיים באמצעות כרטיס אשראי: תכנית מיוחדת לשומעים חופשיים.

תקנון שכר לימוד ונהלי תשלום:

  • נוסף על שכר הלימוד הבסיסי, כל התלמידים מחויבים בתשלומים נלווים ובתוכם דמי רווחה. למידע נוסף ולויתור על דמי הרווחה לחץ.י כאן.
  • לצורך החזרים ומלגות, על כל תלמיד להקפיד ולהזין בעצמו פרטי חשבון בנק בפורטל הסטודנטים.

לפרטים נוספים והסבר על רכיבי שכר הלימוד – ראה בשנתון או בתקנון להלן:

תקנון שכר-לימוד לשנת הלימודים תשפ"ב

תקנון שכר-לימוד לשנת הלימודים תשפ"ג

נוהל תשלום שכר-לימוד ואמצעי תשלום

תעריפי ומרכיבי שכר לימוד

תעריפי שכר-לימוד לתוכניות לימוד מיוחדות

תקנוני שכר לימוד לפי תארים:

תקנון שכר-לימוד לתואר ראשון

תקנון שכר-לימוד לתואר שני

תקנון שכר-לימוד לתואר שלישי

תקנון שכר-לימוד ללימודי תעודה

לימודים שלא לתואר

מכינה אוניברסיטאית

תקנון ביטול לימודים:

תקנון ביטול לימודים לשנת הלימודים הקודמת (תשפ"א)

תקנון ביטול לימודים לשנת הלימודים הנוכחית (תשפ"ב)

תקנון ביטול לימודים לשנת הלימודים הבאה (תשפ"ג)

טפסים:

טפסי מחלקת שירותי תלמיד ושכר-לימוד

 

ניתן ליצור קשר עם המחלקה בדרכים הבאות (בכל פנייה יש לציין שם מלא ומספר תעודת זהות):

דואר אלקטרוני: AMT-Fee-Department@univ.haifa.ac.il

טלפון: 04-8240320  מענה טלפוני בימים א'-ה' בין השעות 09:00-12:00

פקס: 04-8249989

כתובת למשלוח דואר: מחלקת שירותי תלמיד ושכר לימוד, שד' אבא חושי 199, הר הכרמל, חיפה, 3498838.

מנהלת המחלקה לשירותי תלמיד ושכר-לימוד –  גב' ליאת רייבי

צוות המחלקה:

גב' סוזאן עמאשה – 04-8249985

גב' רחל דז'נשבילי – 04-8249986

גב' דנה הריס – 04-8249883

גב' יוליה גנקין – 04-8240667

גב' עדי וקסלר – 04-8249104

גב' מרנינה כרמל – 04-8240730

גב' שגית חיים – 04-8240395

גב' ציפי זאבי (החזרי שכ"ל) – 04-8240314

 גב' אנה קובני-אזולאי (ביטול לימודים) – 04-8249983

 גב' אוה חייקין (אישור זכאות לתואר) – 04-8288642