שכר לימוד

מחלקת שכר לימוד ושירותי תלמיד עוסקת בחישוב, בקרה וגביית שכר הלימוד ואחראית על הרישום לקורסים של שומעים חופשיים והנפקת אישורי כניסה לבחינות.

הרשמה לשומעים חופשיים באמצעות כרטיס אשראי: תכנית מיוחדת לשומעים חופשיים

 

ניתן ליצור קשר עם המחלקה בדרכים הבאות (בכל פנייה יש לציין שם מלא ומספר תעודת זהות):

דואר אלקטרוני: AMT-Fee-Department@univ.haifa.ac.il

פקס: 04-8249989

טלפון: 04-8240320

כתובת למשלוח דואר: מחלקת שירותי תלמיד ושכר לימוד, שד’ אבא חושי 199, הר הכרמל, חיפה, 3498838.

מענה טלפוני בימים א’-ה’ בין השעות 09:00-12:00.

ניתן לפנות באמצעות דואר אלקטרוני.

מנהלת המחלקה לשירותי תלמיד ושכר-לימוד –  גב’ ליאת רייבי

צוות המחלקה:

החזרי שכ”ל (גב’ ציפי זאבי) – 04-8240314 

ביטול לימודים (גב’ אנה קובני-אזולאי) – 04-8249983  

אישור זכאות לתואר (גב’ אוה חייקין) – 04-8288642 

גב’ סוזאן עמאשה – 04-8249985

גב’ רחל דז’נשבילי – 04-8249986 

גב’ דנה הריס – 04-8249883 

גב’ יוליה גנקין – 04-8240667  

גב’ עדי וקסלר – 04-8249104 

גב’ מרנינה כרמל – 04-8240730 

גב’ שגית חיים – 04-8240395

שכר- לימוד קישורים:

תקנון שכר לימוד ונהלי תשלום:

לידיעתך, נוסף על שכר הלימוד הבסיסי, כל התלמידים מחויבים ב”תשלומים נלווים” (ובתוכם דמי רווחה).
לפרטים נוספים והסבר על דמי הרווחה ורכיבי שכר הלימוד- ראה בשנתון או בתקנון להלן:

תקנון שכר-לימוד לשנת הלימודים תשפ”א

נוהל תשלום שכר-לימוד ואמצעי תשלום

תקנוני שכר לימוד לפי תארים:

תקנון שכר-לימוד לתואר ראשון

תקנון שכר-לימוד לתואר שני

תקנון שכר-לימוד לתואר שלישי

תקנון שכר-לימוד ללימודי תעודה

לימודים שלא לתואר

מכינה אוניברסיטאית

תעריפי ומרכיבי שכר לימוד

תעריפי שכר-לימוד לתוכניות לימוד מיוחדות 

תקנון ביטול לימודים:

תקנון ביטול לימודים לשנת הלימודים הקודמת (תש”פ)

תקנון ביטול לימודים לשנת הלימודים הנוכחית (תשפ”א)

תקנון ביטול לימודים לשנת הלימודים הבאה (תשפ״ב)

טפסים:

טפסי מחלקת שירותי תלמיד ושכר-לימוד.