TomaSafe מערכת להפקדת בחינות וטופס הנחיות לבחינה

TomaSafe הינה מערכת אינטרנטית המאפשרת לחבר הסגל ההוראה להפקיד את שאלון הבחינה ואת טופס ההנחיות באופן נוח ומאובטח.
החל משנה"ל תשע"ז סמסטר ב', הפקדת שאלוני הבחינה תתבצע רק דרך מערכת TomaSafe.

הסבר כללי :
בהתקרב תקופת הבחינות, עם קבלת ההודעה מאגף מנהל תלמידים, יש להתחבר למערכת ולבצע הפקדה של שאלוני הבחינה וטופס ההנחיות.

לכל מרצה תופיע רשימת הבחינות המשויכות אליו בכלל המועדים. הפקדת הבחינה מתבצעת עבור כל מועד בנפרד.
ניתן להפקיד קבצים בפורמט PDF בלבד.
עם סיום ההפקדה, הבחינה וטופס ההנחיות ישלחו להדפסה בחדר מאובטח במדור בחינות. 
המערכת מאפשרת במידת הצורך, החזרת בחינה וטופס הנחיות לצורך תיקונים.

דגשים:

  • הכניסה להפקדת הבחינות תעשה באמצעות סיסמת SSO (כמו כניסה ל Moodle , פורטל יישומי סגל, והספרייה).
  • שימו לב: נכון לעכשיו יש לעבוד עם המערכת באמצעות דפדפן כרום של גוגל ומדפדפן ספארי במחשבי מאק. 

תמונה תומכת תוכן

 

 תמיכה וסיוע: טלפון: 04-8240609 (פנימי 2609) שלוחה 1 או 2  |  טופס פתיחת קריאה 

 מידע נוסף: מדריך להפקדת שאלון בחינה וטופס הנחיות לבחינה | סרטון הדרכה.