TomaGrade מערכת לבדיקת בחינות סרוקות

TomaGrade הינה מערכת אינטרנטית לניהול וביצוע בדיקת מבחנים סרוקים. המערכת מאפשרת לבדוק בחינות סרוקות במחשב מכל מקום.
המשתמש יכול לרשום הערות, לתת ציונים ולהעביר בחינות לטיפול לעוזרי ההוראה באופן אינטואיטיבי. 

החל משנה"ל תשע"ז , מתבצעות בדיקת הבחינות באופן ממוחשב , לאחר שבשנה"ל תשע"ו, התקיים "ניסוי כלים" על מנת לבחון את המערכת והתאמתה.
בפיילוט השתתפו  כ- 100 מרצים מחוגים שונים, כמו החוג למדעי המחשב, מערכות מידע מערך אשכול , הפקולטה למשפטים ועוד.
המערכת נבדקה, שופרה והותאמה לפי הערות ובקשות המשתתפים.

לצפייה בסרטון התרשמות לחץ/י כאן.

תמונה תומכת תוכן


תמיכה וסיוע: 
לפתיחת טופס לקריאת שירות / הוספת מתרגל/ת

מידע נוסף:  

  –  היכן למצוא את כל המידע על מערכת TomaGrade?
        במרכז המידע ניתן למצוא– מדריכים וסרטונים, הדרכה צעד אחר צעד לשימוש במערכת, תשובות לשאלות נפוצות ועוד.
        כל המידע מפורסם על-ידי חברת Tomax ומעודכן לגרסה האחרונה.

  –  מצגת הדרכה לסגל ההוראה.

  –  העברת ציונים ממערכת TomaGrade למערכת מינה.