מינה – מערכת ייעודית לניהול הישגים

מינה היא מערכת ציונים מרכזית המאפשרת הזנת ציונים, באופן מקוון ופשוט, ללא צורך בשימוש בגיליונות הציונים ובניירות. המערכת נותנת מענה גם להזנה מהירה של ציוני מבחנים אמריקאים שעובדו ביחידה לייעוץ סטטיסטי, טעינת ציוני בחינות שנערכו ב Moodle או ב- Tomagrade. הפצת ציוני בחינות וציונים סופיים נעשית באופן אישי, לכל סטודנט, ישירות לאפליקציה ופורטל הסטודנטים.

מינה מהווה תשתית אחודה למאגר ציוני הקורס –  מעקב אחר התקדמות הסטודנט במהלך הסמסטר. –  הפצת ציוני מטלות ומבחנים לסטודנט באפליקציה ובפורטל. –  עיבודים סטטיסטיים. –  רק הסטודנט יהיה חשוף לציון (ולא חבריו).

מינה

תמיכה באמצעות צ'אט:

נשמח לסייע בימים ראשון עד חמישי בין השעות 9:00-16:30. Live chat

הדרכות וחומרי עזר:

עוזרות מנהליות: הדרכה לעוזרות מינהליות לראשי חוגים ולמתאמי המחשוב  |  מסמך דגשים חשובים לע' מנהליות לראשי חוגים

מינה סגל הוראה: 
מינה  מצגת הכרת המערכת  |  מצגת ההדרכה שלב ב' -רכיבי ציון
מינה   מדריך למשתמש
מינה  סרטון הדרכה
מינה  תשובות לשאלות שכיחות
מינה  מה חדש במערכת מינה? עדכונים וחידושים חמים מהתנור