לימודי תואר שני בסוציולוגיה

משך הלימודים: תוכנית ללא תיזה – שנתיים, מסלול עם תיזה – שלוש שנים  | סטטוס הרשמה: נפתח להרשמה לסמסטר א' תשפ"ד, ב- 29.1.2023| אתר החוג
 

החוג לסוציולוגיה מציע התבוננות מעמיקה בחברה האנושית, ביחסים ההדדיים בין בני-אדם, באופן בו הם בונים את עולמם וגם משנים אותו, ובמשמעות שיש למסגרותיהם המאורגנות. החוג מספק לתלמידיו ידע מעמיק במגוון רחב של נושאים חברתיים הקשורים בתרבות, בכלכלה ובפוליטיקה. כל זאת ביחס לתהליכים גלובליים ומקומיים כאחד. בין הנושאים הנלמדים בחוג, ריבוד ואי שוויון חברתי; צבא, חברה ופוליטיקה; מלחמות ישראל; החברה הערבית; יחסים להט"בים; חקר ארגונים, ארגוני עבודה ויחסי עבודה, עוני ומדיניות רווחה, יחסים משפחתיים, רשתות חברתיות, וכדומה.

  • בוגר תואר ראשון בציון 82 לפחות
  • דרישות חוגיות כמפורט באתר החוג
  • פיתוח ארגוני וחדשנות
  • סוציולוגיה ארגונית-מסלול עם תזה.
  • סוציולוגיה עיונית
  • סוצילוגיה מחקרית

למידע אודות בחינות הכניסה יש לפנות לדף המידע

אפשרויות תעסוקה בסיום הלימודים: יועצים ארגוניים ,  משאבי אנוש ואדמיניסטרציה, הנדסה וטכנולוגיה, חינוך ואקדמיה