לימודי תואר שני במקרא

משך הלימודים: מסלול עם תזה – 3 שנים, מסלול ללא תזה – שנתיים  | סטטוס הרשמה: נפתח להרשמה לסמסטר א' תשפ"ד, ב- 29.1.2023 | אתר החוג

החוג למקרא מאפשר לתלמידיו להרחיב את ידיעותיהם ברקע התרבותי של עולם המקרא כמו גם בהשפעת ספר המקרא על היצירה היהודית במרוצת הדורות.

הלימודים כוללים : חקר הספרות המקראית בעת החדשה; היסטוריה של תקופת המקרא (ישראל ועמי המזרח הקדום); לשון המקרא ולשונות קרובות; אמונות ודעות; נוסח המקרא; תרגומים עתיקים; פרשנות יהודית; מקומו של המקרא בתולדות ישראל ובתרבותו.

  • בוגר תואר ראשון במקרא, היסטוריה, הוראה, ארכיאולוגיה ממוצע ציונים 76 ללא תזה, 80 עם תזה
  • דרישות חוגיות כמפורט באתר החוג

אפשרויות תעסוקה בסיום הלימודים : בתחום התיירות, הוראה בבתי ספר ושל"ח (לבעלי תעודת הוראה), ומחקר אקדמי, חקר שפות מקראיות, מוזיאונים, עבודה בצמוד לארכיאולוגים.