לימודי תואר שני - חוגי לימוד ומסלולים לתואר שני

תואר שני בנוירוביולוגיה

משך הלימודים: שנתיים במסלול עם תזה  | סטטוס הרשמה: נפתח להרשמה לסמסטר א' תשפ"ג, ב- 23.01.2022  | אתר החוג