לימודי תואר שני - חוגי לימוד ומסלולים לתואר שני

תואר שני בנוירוביולוגיה

משך הלימודים: שנתיים במסלול עם תזה  | סטטוס הרשמה:פתוח להרשמה לסמסטר א’ תשפ”ב  | אתר החוג