לימודי תואר שני במדעי הלמידה וההוראה

משך הלימודים: שנתיים במסלול ללא תזה; שלוש שנים במסלול עם תזה | סטטוס הרשמה: נפתח להרשמה לסמסטר א' תשפ"ד, ב- 29.1.2023 | אתר החוג
 

מטרת הלימודים לתואר שני בחוג היא הרחבה והעמקה של הידע המחקרי והמעשי על למידה והוראה, דיון בסוגיות חינוך רלוונטיות על סדר היום הציבורי וכן בעתיד עולם החינוך. השאיפה היא להכשיר בוגרים שיקדמו מחקר חדשני על למידה והוראה, ועשייה חינוכית מובילה בתחומים אלה. הלימודים בחוג מעוגנים בתפיסה אינטגרטיבית של רכישת ידע עיוני ומעשי על למידה והוראה, כגון: למידה בסביבות למידה מוגברות טכנולוגיה, פדגוגיה מוטת עתיד, למידה פרופסיונאלית, תכנון לימודים, פיתוח פדגוגי של מערכות חינוך, פילוסופיה של החינוך, הוראת תחום הדעת. הלימודים מספקים בסיס אקדמי, מחקרי והתנסותי לעבודה במסגרות חינוכיות פורמאליות ובלתי פורמאליות. הלימודים מתנהלים בשני מסלולים: מסלול הכולל כתיבת עבודת גמר מחקרית ומסלול ללא עבודת גמר מחקרית.

תואר ראשון בחינוך, בממוצע של 80 לפחות בכל חוג.

 מועמדים בעלי תואר ראשון, שאינו באחד מתחומי החינוך, יידרשו ללמוד קורסי השלמה. הקורסים והיקפם ייקבעו על-ידי הוועדה לתואר שני, בהתאם לרקע האקדמי של המועמד.

בעלי תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה, ששפת ההוראה בו אינה עברית, יידרשו להיבחן בבחינה בעברית ברמה הנדרשת על ידי האוניברסיטה.

בוגרים ממוסדות להשכלה גבוהה מאוניברסיטאות בחוץ לארץ, או שלוחותיהן בארץ הפועלות באישור המועצה להשכלה גבוהה, ידרשו לעמוד בהצלחה בבחינת ה- GRE, או בהשלמה במסגרת תואר ראשון.

ציון של 80 לפחות במבחן הכניסה החוגי באנגלית.

העברת קורות חיים מקוצרים.

מענה על שאלון מובנה.

ראיון אישי במידת הצורך.

בחוג קיימות ארבע תוכניות ללימודי תואר שני:

התוכנית לחקר החינוך האלטרנטיבי– התוכנית עוסקת בחינוך דיאלוגי ובחופש בחירה, שוויון, צדק חברתי, וערכים רב-תרבותיים, פרקטיקות קונטמפלטיביות ועוד. התוכנית עוסקת בתרומתם של סוגים שונים של  חינוך אלטרנטיבי לתהליכי למידה.

המסיימים בהצלחה את התוכנית יקבלו תואר שני עם או ללא תזה בחקר החינוך האלטרנטיבי.

התמחות במוח, למידה וחינוך במסגרת התוכנית לחקר החינוך האלטרנטיבי – ההתמחות מתמקדת בקשר שבין מבנה המוח ותהליכים בו, ובין תהליכי למידה וחינוך בחקר החינוך האלטרנטיבי ומקשרת בין מדעי המוח ותחומים קרובים נוספים כדוגמת מדעי הקוגניציה, ובין תהליכי חינוך אלטרנטיביים שקשורים לחינוך, הוראה ולמידה.

המסיימים בהצלחה את התוכנית יקבלו תעודת תואר שני עם או ללא תזה בחקר החינוך האלטרנטיבי עם התמחות במוח למידה וחינוך.

התוכנית לטכנולוגיות בחינוך– התוכנית מתמקדת ביישום ובמחקר של קשרי הגומלין בין טכנולוגיות חדשניות לתהליכי למידה והוראה. התוכנית פועלת לקדם את ההבנה של תלמידיה בנוגע למכלול ההיבטים ההגותיים, המחקריים והיישומיים של קשרי הגומלין בין טכנולוגיות חדשניות לבין תהליכים חינוכיים, בכל הרמות של מערכות חינוך והדרכה. התוכנית מכשירה את תלמידיה לעסוק במחקר של טכנולוגיות חינוכיות, תהליכי למידה, הדרכה והוראה בסביבות עתירות טכנולוגיה, עיצוב סביבות למידה עתירות טכנולוגיה ותהליכי הערכה חינוכית.

במסגרת תכנית זו יש התמחות ביזמות וחדשנות (חדשה!!)

המסיימים בהצלחה את התוכנית יקבלו תעודת תואר שני עם או ללא תזה בטכנולוגיות בחינוך.

התמחות בפיתוח פדגוגי של מערכות חינוך– ההתמחות מתמקדת בתוכן הפדגוגי של מערכות חינוך והאפשרות לפתחו בהתאמה לצרכי הזמן והמקום. התוכנית תכלול חשיפה לתוכן עדכני פדגוגי של מערכות חינוך בהיבט ישראלי ובהיבט בינלאומי, ניתוח ביקורתי-פילוסופי של הנעשה במערכות החינוך כיום והקניית כלי מחקר לניתוח אמפירי של המציאות החינוכית בבתי הספר כיום ותהליך של יזמות חינוכית.

המסיימים בהצלחה את התוכנית יקבלו תעודת תואר שני עם או ללא תזה במדעי הלמידה וההוראה עם התמחות בפיתוח פדגוגי של מערכות חינוך.

.

הנחיות ותאריכי בחינות הכניסה באנגלית מופיעים באתר ההרשמה

מוסמכי התוכנית לחקר החינוך האלטרנטיבי

מוסמכי התוכנית מהווים את חוד החנית בהובלת חינוך אלטרנטיבי במערכות חינוכיות, קהילתיות, ארגוניות או ממשלתיות, או מעורבים במחקרים חדשניים ופורצי דרך העוסקים בהיבטים שונים של החינוך האלטרנטיבי.

מוסמכי ההתמחות במוח למידה וחינוך במסגרת התוכנית לחקר החינוך האלטרנטיבי

מוסמכי ההתמחות יוכלו לתרום לפיתוחן של תכניות במשרד החינוך או בגופים חינוכיים אחרים בשדה המבוססות על ראיות מחקריות לשיפור איכות החינוך וההוראה לפרטים ולאוכלוסיות. יוכלו לתת מענה למורים ולמורות אשר מבקשים להתקדם ולהתמחות בערוץ המחקרי ביקורתי. ביצוע מחקר בתחום של קוגניציה ומדעי המוח, התעמקות בסוגיות חינוכיות ספציפיות, המקדמות איכות ההוראה.

מוסמכי התוכנית לטכנולוגיות בחינוך

מוסמכי התוכנית משתלבים במגוון תחומי תעסוקה, לדוגמה: קריירה אקדמית בתחום של טכנולוגיות חינוכיות; הוראה במוסדות להשכלה גבוהה, במכללות למורים, וכן בבתי-ספר שמלמדים נושאים הקשורים לטכנולוגיות חינוכיות; הנחיה, ריכוז והדרכה בתחום טכנולוגיות חינוכיות מתקדמות במערכות חינוך פורמאליות ובלתי פורמאליות; עבודה במחלקות הדרכה של ארגונים, כגון תעשיות הידע (תעשיות הי-טק); פיתוח תוכנות, משחקים ולומדות חינוכיים; עיצוב ופיתוח סביבות לימוד והדרכה מתוקשבות; ייעוץ לקובעי המדיניות בדרג המקומי-קהילתי, בדרג המקומי-קהילתי ובדרג הארצי.

מוסמכי ההתמחות בפיתוח פדגוגי של מערכות חינוך

מוסמכי ההתמחות משתלבים במערכות חינוך פורמליות (כגון, משרד החינוך, סוכנות יהודית, רשויות מקומיות, בתי ספר) ומערכות חינוך בלתי פורמליות (כגון, מתנ"סים, תנועות נוער) בתחומי הפיתוח של תוכן פדגוגי.