לימודי תואר שני בכלכלה

משך הלימודים: שנתיים במסלול ללא תזה ; שלוש שנים במסלול עם תזה  | סטטוס הרשמה: נפתח להרשמה לסמסטר א' תשפ"ד, ב- 29.1.2023  | אתר החוג
 

מטרת החוג לכלכלה היא להקנות ידע עיוני וכלים מתאימים לניתוח ולהבנה של בעיות כלכליות, הן ברמת הפרט והפירמה הבודדת והן ברמת המשק הלאומי על קשריו הבינלאומיים. במסגרת החוג ניתן לשלב התמחות משנית בתחומים ספציפיים.

  • כלכלה וכלכלה בהתמחות במימון - בעלי תואר ראשון בכלכלה בציון ממוצע של 80 לפחות.

    כלכלה עם התמחות בכלכלה התנהגותית (תכנית משותפת עם הטכניון) – בעלי תואר ראשון בכלכלה בציון ממוצע של 85 לפחות בנוסף לעמידה בדרישות הקבלה של שני המוסדות.

    הערה: בעלי תואר ראשון במסלול שאינו כלכלה עשויים להידרש להשלמות (כל מקרה ידון לגופו על ידי הוועדה החוגית לתארים מתקדמים).

הלימודים מתקיימים במסלול עם תיזה או מסלול ללא תזה במסלולים: כלכלה, כלכלה בהתמחות במימון, ובמסלול עם תזה בלבד במסלול כלכלה בהתמחות כלכלה התנהגותית (מסלול משותף עם הטכניון).

עבודה במגזר הפרטי (ייעוץ, בנקים פרטיים, ניהול תיקי השקעות, ניהול) והציבורי (בנק ישראל משרדי ממשלה), המשך לימודים לתואר שלישי בתחום הכלכלה או מינהל העסקים.