לימודי תואר שני - חוגי לימוד ומסלולים לתואר שני

תואר שני במדעי המדינה

משך הלימודים: תוכנית ללא תיזה – בשנה או בשנתיים, מסלול עם תיזה – שלוש שנים  | סטטוס הרשמה: נפתח להרשמה לסמסטר א' תשפ"א ב 19.01.2020. | אתר החוג