לימודי תואר שני - חוגי לימוד ומסלולים לתואר שני

תואר שני בלמידה, הוראה והדרכה

משך הלימודים: שנתיים במסלול ללא תזה ; שלוש שנים במסלול עם תזה  | סטטוס הרשמה: יפתח להרשמה לסמסטר א' תשפ"א  | אתר החוג