לימודי תואר שני בחינוך מיוחד

משך הלימודים: שנתיים במסלול ללא תזה; שלוש שנים במסלול עם תזה  | סטטוס הרשמה: נפתח להרשמה לסמסטר א' תשפ"ד, ב- 29.1.2023 | אתר החוג
 

הלימודים לתואר שני בחוג לחינוך מיוחד מהווים המשך טבעי של לימודי התואר הראשון המוצעים על ידי החוג. כלומר, ידע וניסיון הנרכשים במסגרת לימודי התואר הראשון,

מהווים את הבסיס להפיכת הסטודנט לחוקר ו/או מומחה בתחומים הקשורים לקידום אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים. לימודי התואר השני אף מהווים הכשרה לקראת  לימודי התואר השלישי,

תואר המאפשר השתלבות עתידית כחוקר ומרצה באחד המוסדות ללימודים גבוהים בארץ ובחו"ל.

מטרות לימודי התואר שני  בחוג לחינוך מיוחד : הקניית ידע מעמיק בתהליכים התפתחותיים בתחום הקוגניטיבי, הרגשי והחברתי. הקניית תשתית תיאורטית רחבה בהבנת הצרכים המיוחדים של אוכלוסיות חינוך מיוחד במסגרת לימודי תוכנית או התמחות, כולל הכרה מעמיקה של שיטות אבחון וחשיפה לדרכי טיפול וחינוך המתאימות להעצמת הפוטנציאל האינטלקטואלי הגלום באוכלוסיות אלו. פיתוח שיטתי של ראייה ביקורתית ויכולת מחקרית לשם קידום הידע התיאורטי והמעשי בתחומים מרכזיים של החינוך המיוחד, כהכנה של הסטודנט לקראת הכתיבה של תזה או מבחן גמר.  מתן התנסות מודרכת בעבודה מעשית עם אוכלוסיות חינוך מיוחד ספציפיות

  • תואר ראשון בחינוך מיוחד ציון של 85 לפחות
  • מעבר של מבחן כניסה באנגלית בציון של 75 לפחות (ראה לשונית תאריכי בחינות כניסה)
  • ראיון חוגי
  • דרישות חוגיות כמפורט באתר החוג

הנחיות ותאריכי בחינות הכניסה באנגלית מופיעים באתר ההרשמה

לימודי חינוך מיוחד כללי: הוראה, משרד החינוך, מינהל החינוך עיריות ומועצות. מכינות, מנהלי ומדריכי דיור בקהילה

התכנית לאוטיזם ולקויות התפתחותיות  : הוראה, משרד החינוך, מינהל החינוך עיריות ומועצות. מכינות, מנהלי ומדריכי דיור בקהילה

התכנית בהפרעות רגשיות והפרעות התנהגות: מסגרת החינוך המיוחד (בתי ספר וכיתות קטנות בבתי ספר משלבים). ובכל מקום בו נמצאים ילדים עם הפרעות התנהגות  והפרעות וקשיים רגשיים הזקוקים לתמיכה של חינוך מיוחד.

הוראה, משרד החינוך, מינהל החינוך עיריות ומועצות. מכינות, מנהלי ומדריכי דיור בקהילה

התמחות במחשבים

הוראה, משרד החינוך, מינהל החינוך

עיריות ומועצות. מכינות, מנהלי ומדריכי דיור בקהילה

התמחות במוח ולמידה

הוראה, משרד החינוך, מינהל החינוך

עיריות ומועצות. מכינות, מנהלי ומדריכי דיור בקהילה