לימודי תואר שני בגרונטולוגיה- מדעי הזיקנה

משך הלימודים: שנתיים במסלול ללא תזה ; שלוש שנים במסלול עם תזה  | סטטוס הרשמה: נפתח להרשמה לסמסטר א' תשפ"ד, ב- 29.1.2023 | אתר החוג
 

העלייה בתוחלת החיים ובמספרם היחסי של הזקנים באוכלוסייה הופך את החוג לגרונטולוגיה - חקר הזיקנה למשמעותי במיוחד. בחוג אנו מתמקדים בהקניית ידע וכלים אשר מבססים הבנה של הצרכים היחודיים של האוכלוסייה הזקנה והמזדקנת, ושל מתן מענה מיטבי לאוכלוסיה. תכנית הלימודים מגוונת וכוללת היבטים פיזיולוגיים, פסיכולוגיים, חברתיים, מדיניים, פוליטיים ועוד.
בוגרי החוג משתלבים במגוון עיסוקים הקשורים בעולם הזיקנה, ומהווים את המחר של הטיפול באוכלוסייה משמעותית זו.
נשמח לראותכם בין שורותינו!

תואר ראשון בציון של 80 ומעלה

קבלה חריגה מציון של 76 בתואר הראשון

לקראת תשפ"ג לא תתקיימנה בחינות באנגלית

אפשרויות תעסוקה בסיום הלימודים : משרד הבריאות, קופות ובתי חולים, הוסטלים, מרפאות ועבודה שיקומית בקהילה. ניתן להמשיך ולעסוק במחקר לצורך המשך לתואר מתקדם.