לימודי תואר ראשון - חוגי לימוד ומסלולים לתואר ראשון

תואר שני בגאוגרפיה ולימודי סביבה

משך הלימודים: שנתיים במסלול ללא תזה ; שלוש שנים במסלול עם תזה  | סטטוס הרשמה: נפתח להרשמה לסמסטר א' תשפ"א ב 19.01.2020. | אתר החוג