לימודי דוקטורט בגאוגרפיה ולימודי הסביבה

משך הלימודים: ארבע שנים | נלמד בקמפוס הכרמל | סטטוס הרשמה: ההרשמה נפתחה ב-11.02.2024 | אתר החוג 

תוכנית הדוקטורט בחוג לגאוגרפיה ולימודי הסביבה מאפשרת התמחות והעמקה בכל אחד מתתי התחומים של הגאוגרפיה ולימודי הסביבה.

רשאים להגיש מועמדות לתואר דוקטור כל בעלי תואר שני (מ"א) מאוניברסיטה מוכרת אשר סיימו את הלימודים לתואר שני במסלול עם תזה בציון כללי של 87 לפחות כאשר ציון התיזה הוא 86 לפחות. סטודנטים שסיימו את הלימודים במסלול ב' (ללא עבודת גמר מחקרית) יוכלו להירשם למסלול לימוד מחקר מקדים (ראו להלן) ובזמן זה לא ייחשבו כסטודנטים ללימודי דוקטורט (כל המועמדים יוזמנו לראיון בוועדת קבלה).

עבור סטודנטים שלא סיימו לימודי גאוגרפיה לתואר ראשון או שני תקבע ועדת הדוקטורט החוגית את תוכנית ההשלמות הרצויה.

אפשרויות תעסוקה בסיום הלימודים: בוגרי תואר הדוקטור של החוג משתלבים בעיריות ומועצות מקומיות, בארגוני סביבה, באקדמיה, בגופים העוסקים במשאבי מים וקרקע, בתיירות, במערכת הבטחון, במערכת החינוך, בטיפול במצבי חירום ועוד.