לימודי תואר ראשון - חוגי לימוד ומסלולים לתואר ראשון

תואר ראשון בסוציולוגיה

משך הלימודים: 3 שנים, תכנית תואר ראשון בשנתיים(לא נפתח להרשמה בסמסטר ב') | מתכונת הלימודים: חד חוגי ודו חוגי | סטטוס הרשמה: למועדי הרשמה לחץ כאן  | אתר החוג