לימודי תואר ראשון - בלימודים רב-תחומיים

 

משך הלימודים: 3 שנים, תוכניות מיוחדות בשנתיים | מתכונת הלימודים: דו-חוגי או חד-חוגי (בתוכנית הנדסאים בלבד) | נלמד בקמפוס הכרמל | שם התואר: .B.A בלימודים רב-תחומיים | סטטוס הרשמה: למועדי הרשמה | אתר החוג

ההחלטה לגבי קבלה ללימודים לתואר ראשון לאוניברסיטת חיפה מתבצעת על סמך עמידה בכל בתנאי הקבלה הכלל אוניברסיטאיים ותנאי הקבלה החוגיים יחדיו*.

תנאי הקבלה הכלל אוניברסיטאיים הם:

 1. תעודת בגרות מלאה=תעודת בגרות ישראלית, או שוות ערך לה
 2. ציון בשפה האנגלית מתוך הבחינה הפסיכומטרית, מבחן אמ"יר, בחינת אמי"רם או על סמך מבחני SAT, TOFEL ו-IELTS. רמת האנגלית המינימלית הנדרשת לתחילת תואר ראשון הינה בסיסי. סטודנט שאינו עומד בתנאים אלו וציונו באנגלית הוא בין 50-84 יהיה במעמד "על תנאי".

 3. ציון בבחינת ידע בעברית (יע"ל או יעלנט או סיווג) המיועדת למועמדים ששפת ההוראה בביה"ס התיכון לא הייתה עברית ולא נבחנו בבחינה הפסיכומטרית בשפה העברית. הציון הנדרש בבחינה לקבלה מן המניין הוא 120. ברוב החוגים ניתן להתקבל על תנאי עם ציון 90-119. בנוסף ישנם חוגים הדורשים רמת עברית גבוהה יותר בעת הקבלה על תנאי, או דורשים רמת פטור או גבוה מכך בעת הקבלה.

   

בנוסף לתנאי הקבלה הכלל אוניברסיטאיים, על המועמד לעמוד בתנאי הקבלה החוגיים:

תנאי הקבלה בחוג הרב תחומי מסלול דו-חוגי (לימודי יום וערב)

תנאי קבלה למסלול הנדסאים:

 • דיפלומת הנדסאי או תעודה על סיום לימודי הנדסאי.
 • מועמדים בעלי דיפלומת הנדסאי מעל ל- 6 שנים יופנו לוועדת חריגים חוגית לבדיקת הכרה בדיפלומה
 • סיווג אנגלית – טרום בסיסי לפחות

תנאי קבלה למסלול פסיכודאלי –מסלול דו חוגי עם החוג לתולדות האומנות

תנאי קבלה למסלול פסיכו-תאטרלי –מסלול דו חוגי עם החוג לתאטרון

 • סיווג אנגלית – מתקדמים א' לפחות
 • ראיון חוגי- החוג לתאטרון מזמן מועמדים מתאימים לתכנית העומדים בתנאי הקבלה 
 • ציון משוקלל 500 (בגרות+ פסיכומטרי), או תנאי קבלה מיוחדים לפקולטה למדעי הרוח
 • קבלה למועמדים מעל גיל 30 – תעודת בגרות או שוות ערך לה בממוצע 75 ומעלה

תנאי קבלה למסלול מורי דרך – מסלול דו חוגי עם החוג ללימודי ישראל או החוג לגיאוגרפיה ולימודי סביבה

 • תעודת מורה דרך או שוות ערך (6 שנים אחרונות בלבד)
 • סיווג אנגלית – טרום בסיסי לפחות
 • תעודת בגרות מלאה או שווה ערך לבגרות

תנאי קבלה מיוחדים

 • הערה: מכינת קיץ חוגית- מועמדים אשר ידרשו להשתתף במכינת קיץ של החוג (פרטים מלאים באתר החוג) התאמתם תבחן במהלך מכינת הקיץ החוגית.
 • קבלת בוגרי המכינה של אוניברסיטת חיפה ללא מבחן פסיכומטרי-תשפ"ד

  מסלול רגיל :-ממוצע ציונים במכינת מדעי החברה והרוח  : 75 ומעלה.

  מסלול קדם תואר:ממוצע ציונים במכינת מדעי החברה והרוח:  75 ומטה- שני קורסי קדם, ציון עובר 75.

  רמת סיווג עברית: קבלה על תנאי עברית בציון יעל 90-100  מכינה של אוניברסיטת חיפה לתואר ראשון ללא מבחן  פסיכומטרי 

למחשבון סיכויי קבלה לחץ כאן

תנאי קבלה ללא פסיכומטרי לבעלי תעודת בגרות**: 
תתאפשר קבלה למסלול קדם לתואר ראשון בכל תחילת סמסטר במהלך השנה (סמסטר א', ב' וסמסטר קיץ)  – במסלול זה ידרשו המועמדים ללמוד שני קורסים, ולסיימם בממוצע אשר ייקבע על ידי החוג.
שני קורסי המבוא ייקבעו בסמסטר בו המועמד נרשם על פי החלטת החוג ובתיאום עם המועמדים.
למידע נוסף נא לפנות אל החוג.
באם המועמדים יעמדו בציונים הנדרשים בקורסי הקדם, יוכלו להתקבל כתלמיד מן המניין לתואר ראשון בסמסטר שלאחר מכן (למעט קבלה לחוג בסמסטר קיץ) הקורסים שילמדו יהוו חלק מהתואר הראשון.

תנאי קבלה לבעלי תואר אקדמי
בעלי תואר אקדמי ממוסד מוכר, המעוניינים ללמוד תואר ראשון בחוג ללימודים רב תחומיים, יידרשו לעמוד בדרישות הבאות:
ממוצע 70 לפחות בתואר הקודם

אפשרות לאפיק מעבר מהאוניברסיטה הפתוחה על פי התנאים המפורטים באתר האוניברסיטה הפתוחה.

*אוניברסיטת חיפה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את האמור בתנאי הקבלה, באם תתגלה טעות.
**תעודת בגרות=תעודת בגרות ישראלית, או שוות ערך לה.


 

אפשרויות תעסוקה בסיום הלימודים: בהתאם לחוג הנוסף.