לימודי תואר ראשון - חוגי לימוד ומסלולים לתואר ראשון

תואר ראשון בלימודים רב תחומיים

משך הלימודים: 3 שנים/ מסלולים מיוחדים בשנתיים| מתכונת הלימודים: דו חוגי | סטטוס הרשמה: פתוח להרשמה לסמסטר א' תשפ"ג.  |  אתר החוג