לימודי תואר ראשון במדעי הנתונים - קמפוס העיר

משך הלימודים: 3 שנים | מתכונת הלימודים: חד-חוגי | נלמד בקמפוס העיר | שם התואר: .B.Sc במדעי הנתונים | סטטוס הרשמה: למועדי הרשמה | אתר החוג

ההחלטה לגבי קבלה ללימודים לתואר ראשון לאוניברסיטת חיפה מתבצעת על סמך עמידה בכל בתנאי הקבלה הכלל אוניברסיטאיים ותנאי הקבלה החוגיים יחדיו*.

תנאי הקבלה הכלל אוניברסיטאיים הם:

 1. תעודת בגרות מלאה=תעודת בגרות ישראלית, או שוות ערך לה.
 2. ציון בשפה האנגלית מתוך הבחינה הפסיכומטרית, מבחן אמ"יר, בחינת אמי"רם או על סמך מבחני SAT, TOFEL ו-IELTS. רמת האנגלית המינימלית הנדרשת לתחילת תואר ראשון הינה בסיסי. סטודנט שאינו עומד בתנאים אלו וציונו באנגלית הוא בין 50-84 יהיה במעמד "על תנאי".

 3. ציון בבחינת ידע בעברית (יע"ל או יעלנט או סיווג) המיועדת למועמדים ששפת ההוראה בביה"ס התיכון לא הייתה עברית ולא נבחנו בבחינה הפסיכומטרית בשפה העברית. הציון הנדרש בבחינה לקבלה מן המניין הוא 120. ברוב החוגים ניתן להתקבל על תנאי עם ציון 90-119. בנוסף ישנם חוגים הדורשים רמת עברית גבוהה יותר בעת הקבלה על תנאי, או דורשים רמת פטור או גבוה מכך בעת הקבלה.

   

בנוסף לתנאי הקבלה הכלל אוניברסיטאיים, על המועמד לעמוד בתנאי הקבלה החוגיים:

 • ציון משוקלל:  705
 • ציון פסיכומטרי גולמי בחישוב כמותי 675
 • רכיב כמותי במבחן הפסיכומטרי 130
 • בגרות במתמטיקה 5 יח"ל  בציון 80 או 4 יח"ל בציון 90
 • יע"ל/יעלנט/סיווג עברית 120 או סיום בהצלחה של קורס אוריינות עברית עבור מועמדים אשר למדו בבית ספר בו שפת ההוראה לא היתה עברית
 • למחשבון סיכויי הקבלה לחץ כאן

 *אוניברסיטת חיפה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את האמור בתנאי הקבלה, באם תתגלה טעות.

**תעודת בגרות=תעודת בגרות ישראלית, או שוות ערך לה

 

אפשרויות תעסוקה בסיום הלימודים: בתעשיות עתירות הידע (הייטק), בחברות הפיתוח הגדולות בארץ, בחברות הזנק (startup) מצליחות, במגוון רחב של תפקידים של מדעני נתונים Data Scientists וכן במשרות המיועדות לבוגרי הדיסציפלינות של מדעי המחשב, מערכות מידע או סטטיסטיקה השמות דגש על נתונים.

בוגרי התוכנית יוכלו להתקבל ללא השלמות ללימודי תואר שני בחוג שבו למדו וידרשו להשלמה של עד שני קורסים כדי להתקבל ללימודי תואר שני באחד משני החוגים האחרים.