לימודי תואר ראשון - חוגי לימוד ומסלולים לתואר ראשון

תואר ראשון בפיזיותרפיה

משך הלימודים: 4 שנים | מתכונת הלימודים: חד חוגי | סטטוס הרשמה: למועדי הרשמה לחץ כאן  | אתר החוג