לימודי תואר ראשון - חוגי לימוד ומסלולים לתואר ראשון

תואר ראשון בריפוי בעיסוק

משך הלימודים: 3.5 שנים | מתכונת הלימודים: חד חוגי | סטטוס הרשמה: פתוח להרשמה לסמסטר א' לשנה"ל תשפ"ג  | אתר החוג