לימודי תואר ראשון בתוכנית אופקים - המצטיינות והמצטיינים של אוניברסיטת חיפה

משך הלימודים: 3 שנים I מתכונת הלימודים: דו-חוגי I נלמד בקמפוס הכרמל | שם התואר: .B.A באופקים | סטטוס הרשמה: למועדי הרשמה I אתר התוכנית

ההחלטה לגבי קבלה ללימודים לתואר ראשון לאוניברסיטת חיפה מתבצעת על סמך עמידה בכל בתנאי הקבלה הכלל אוניברסיטאיים ותנאי הקבלה החוגיים יחדיו*.

תנאי הקבלה הכלל אוניברסיטאיים הם:

 1. תעודת בגרות מלאה=תעודת בגרות ישראלית, או שוות ערך לה.
 2. ציון בשפה האנגלית מתוך הבחינה הפסיכומטרית, מבחן אמ"יר, בחינת אמי"רם או על סמך מבחני SAT, TOFEL ו-IELTS. רמת האנגלית המינימלית הנדרשת לתחילת תואר ראשון הינה בסיסי. סטודנט שאינו עומד בתנאים אלו וציונו באנגלית הוא בין 50-84 יהיה במעמד "על תנאי".

 3. ציון בבחינת ידע בעברית (יע"ל או יעלנט או סיווג) המיועדת למועמדים ששפת ההוראה בביה"ס התיכון לא הייתה עברית ולא נבחנו בבחינה הפסיכומטרית בשפה העברית. הציון הנדרש בבחינה לקבלה מן המניין הוא 120. ברוב החוגים ניתן להתקבל על תנאי עם ציון 90-119. בנוסף ישנם חוגים הדורשים רמת עברית גבוהה יותר בעת הקבלה על תנאי, או דורשים רמת פטור או גבוה מכך בעת הקבלה.

   

בנוסף לתנאי הקבלה הכלל אוניברסיטאיים, על המועמד לעמוד בתנאי הקבלה החוגיים:

 • ציון משוקלל 720
 • ראיון חוגי
 • אנגלית ברמת "פטור"
 • יע"ל בציון 120 עבור מועמדים שלמדו בבית ספר בו שפת ההוראה לא היתה אנגלית
 • מידע נוסף ניתן באתר החוג
 • למחשבון סיכויי קבלה לחץ כאן
 • הערה: מכינת קיץ חוגית- מועמדים אשר ידרשו להשתתף במכינת קיץ של החוג (פרטים מלאים באתר החוג) התאמתם תבחן במהלך מכינת הקיץ החוגית.
 • קבלת בוגרי המכינה של אוניברסיטת חיפה ללא מבחן פסיכומטרי-תשפ"ד ממוצע ציונים במכינת מדעי החברה והרוח :95 ומעלה. מכינה של אוניברסיטת חיפה לתואר ראשון ללא מבחן  פסיכומטרי 

 •  
 • החל מסמסטר ב' תשפ"ג נפתח מסלול קבלה קבלה ללא ציון סכם: תשקל מועמדותם של סטודנטים.ות שסיימו שנת לימודים אחת עם 20 נ״ז לפחות במוסד אקדמי מוכר ושממוצע ציוניהם הוא 93 ומעלה (במקרים חריגים תשקל מועמדות גם לאחר סמסטר אחד בו עמדו בקריטריונים אלו).

תנאי קבלה לבעלי תואר אקדמי מוכר
תואר בממוצע 90 לפחות +ראיון

* אוניברסיטת חיפה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את האמור בתנאי הקבלה, באם תתגלה טעות.
**תעודת בגרות=תעודת בגרות ישראלית, או שוות ערך לה

 

הלימודים מתקיימים במסלול הדו-חוגי בשילוב עם מגוון רחב של חוגים.

תוכנית "אופקים" עובדת בשיתוף פעולה עם תוכנית "חכמה" לשינוי חברתי

אפשרויות תעסוקה בסיום הלימודים: התכנית מאפשרת לתלמידים להשתלב במחקר ובפעילות חברתית למען הקהילה, לצד הרחבת אופקים ויצירת הקשרים מחקריים מגוונים.