You are currently viewing והרי התחזית

והרי התחזית

soferהאם איים מלאכותיים הם הפתרון של בעיות הצפיפות? מה הקשר בין שינויי אקלים לתהפוכות במזרח התיכון והאם היעד התיירותי הבא שלנו יהיה דווקא לכורדיסטן? פרופ' ארנון סופר, ראש קתדרת חייקין לגאואסטרטגיה, עם תחזיות עבר שכבר התגשמו ותחזיות לעתיד שכדאי מאוד להערך עליהם בהתאם, לפני שיתגשמו.

צפו בתוכנית (ראיון מלא, וראיונות קצרים על פי נושא)

 

כתיבת תגובה