You are currently viewing הקשר שבין דתיות ואמון במשטרה

הקשר שבין דתיות ואמון במשטרה

policeככל שאדם מגדיר את עצמו כדתי יותר – יהודי או מוסלמי – כך הוא מקבל פחות את הלגיטימיות של המשטרה, כך עולה ממחקר  שהתפרסם לאחרונה שערך פרופ' אריה רטנר ראש המרכז לחקר פשיעה משפט וחברה באוניברסיטה יחד עם ד"ר רוני פקטור. "על המשטרה לחפש דרך לחזק את תפיסת תהליכי הצדק ומידת הלגיטימיות במשטרה בקרב קבוצות אלה" אמר פרופ' רטנר.

המשך קריאה

 

כתיבת תגובה