הטקס השנתי השני להענקת הפרס ע"ש פרופ' אורה גילבר

בין השעות 15:30-18:00

אודיטוריום מוזיאון הכט

יש לאשר השתתפות בטלפון: 04-8240800/368

או במייל: Kshachar@univ.haifa.ac.il

מצורפת הזמנה

כתיבת תגובה