You are currently viewing תחרות הסיפור הקצר

תחרות הסיפור הקצר

typeקרן ארדיטי מכריזה על תחרות כתיבת סיפורים קצרים הפתוחה לסטודנטים מכל התארים, הרשומים כסטודנטים פעילים. שלושת הסיפורים המדורגים במקומות הראשונים בכל אוניברסיטה יזכו בפרסים של 5,000$, 3000$ ו- 2,000$. הסיפור שיזכה במקום הראשון ישלח לתרגום ויועבר לשיפוט חבר השופטים הבינלאומי של הקרן.

להמשך קריאה

כתיבת תגובה