"מודל הטמעה של שרות ברפואה משלימה באשפוז"

בין 20:00- 22:00
במרכז הקונגרסים רח' קדושי יאסי, חיפה, אולם גפן

עלות המפגש 35 ש"ח, יש לאשר השתתפות טלפונית 04-8288936
או במייל health.law.ethics@gmail.com עד ה7.9.14

המרכז הבינלאומי לבריאות, משפט ואתיקה

כתיבת תגובה