You are currently viewing יצא המרצע מהצף:

יצא המרצע מהצף:

copperפריט המתכת הקדום ביותר שנמצא עד כה במזרח התיכון, מרצע מנחושת, נמצא בחפירות באתר תל-צף שבעמק הירדן. לדברי ד"ר דני רוזנברג, ארכיאולוג מהחוג לארכיאולוגיה, מדובר בפריט ייחודי ונדיר מאוד, שחשיפתו בנוסף לפריטים נוספים שהתגלו בחפירה, מעידה על היותו אתר מרכזי ומוקד למסחר בינלאומי באותה התקופה. המרצע מתוארך לשלהי האלף ה-6 או ראשית האלף ה-5 לפני הספירה, ובכך הוא מקדים למעשה במאות שנים את התאריך שהיה מקובל עד כה לחשוב שבו החלו עמי האזור להשתמש במתכות.

המשך קריאה


כתיבת תגובה