You are currently viewing כי זה תמיד אהבה

כי זה תמיד אהבה

love2לכבוד ט"ו באב, פרופ' אהרון בן זאב עונה על השאלה עתיקת היומין: האם האהבה הרומנטית יכולה להתקיים למשך שנים ארוכות או שהיא גוועת תוך מספר שנים?

לצפייה

 

כתיבת תגובה