לקראת אינטגרציה ורצף בטיפול ושיקום אנשים עם תחלואה כפולה

16.6.14 בין 8:15-15:00
אודיטוריום 101, בית הסטודנט
** ההרשמה בתשלום**
לפרטים נוספים: 04-8240285
החוג לבריאות נפש קהילתית

כתיבת תגובה