מדיניות אנרגיה- משאבי גז במזרח הים התיכון וסיכוי לקונפליקט ושת"פ

בין 14:00-16:00

בניין המדרגה, חדר 4026

לפרטים נוספים: 04-8240561

החוג ללימודי גרמניה ואירופה

כתיבת תגובה