המחלקה לסגל אקדמי

כתובתנו:
אגף משאבי אנוש, אוניברסיטת חיפה, הר הכרמל, 31905
האגף ממוקם במגדל אשכול, קומה 26
פקס: 04-8288203

מנהלת המחלקה לסגל אקדמי – גב' שרה להיאני

 • אחריות על מערך המינויים האקדמים ובקרת מימוש המשאבים.
 • אחריות על תנאי שכר וגמולים.
 • אחריות מערך השירותים לפרט
 • אחריות על תקשרות ארגונית
 • מעורבות בתחום יחסי עבודה (יישום הסכמים, ייצוג בבית דין, השתתפות ב-מו"מ)
 • הגדרת צרכים לפיתוח מערכות מידע של המחלקה

אחראית תחום סגל אקדמי בכיר – גב' רונית עבאס
 • טיפול ובקרה על הקצאת משאבים לסגל בכיר
 • טיפול במינויי סגל אקדמי בכיר, קליטה במדע, מרצים אורחים מחו"ל, חוזים אישיים.
 • טיפול במינויי תעסוקה נוספת
 • טיפול בעדכון קידום חברי סגל אקדמי בכיר
 • טיפול בחופשות לידה סגל בכיר
 • טיפול ב'סל קליטה' לסגל אקדמי בכיר

 

מרכזת תחום סגל אקדמי בכיר – גב' ענבל קופמן
 • סיוע בטיפול במינויי ובנושאי סגל אקדמי בכיר, קליטה במדע, מרצים אורחים מחו"ל, חוזים אישיים ותעסוקה נוספת.
 • טיפול באתר האינטרנט 'קמפוס-נט' בכל הקשור לסגל אקדמי בכיר.

אחראית תחום סגל אקדמי זוטר – גב' נורה באטאס
 • טיפול ובקרה על הקצאת משאבים לסגל זוטר
 • טיפול במערך מינויים סגל זוטר (עמיתי הוראה, מורים מן החוץ, תלמידי מחקר המועסקים בהוראה, עוזרי הוראה) ועוזרי מחקר בחוזה.
 • טיפול בחופשות לידה סגל זוטר

 

מרכזת תחום סגל אקדמי זוטר- גב' רבקה שקולניק
 • סיוע בטיפול במינויי ובנושאי סגל אקדמי זוטר

 

מרכזת המחלקה לסגל אקדמי – גב' אירה שלמנזון
 • סיוע בטיפול במינויי סגל אקדמי זוטר
 • סיוע בדיווח קליטת חברי סגל אקדמי
 • סיוע בטיפול בשירותים השונים לכלל סגל האקדמי
 • טיפול  באתר הסגל האקדמי

 

מרכזת זכויות אקדמיות – גב' רונית ריצ'קר
 • טיפול במענק אקדמי אוניברסיטאי (קריטריונים, הקדשת זמן מלא, מצוינות)
 • טיפול בגמולי מחקר, גמולי תפקיד
 • טיפול ביציאה ובחזרה משבתון
 • טיפול בהיעדרויות מורים
 • עדכון  החלטות סיוע רקטור לסגל חדש ולפוסט דוקטורט
 • טיפול בנושאי פרט שונים: בפטור משכ"ל לעובדי הסגל האקדמי ולבני משפחותיהם, אישורים, בתאונות עבודה, בביטוח חיים, בתוספת מעונות
 • טלפון: 04-8240881
 • rrichker@univ.haifa.ac.il
 
אחראית זכויות ומינויים – גב' טניה קרפצ'ן-לנדא
 • טיפול בהצטרפות ומעבר לקרנות פנסיה וקרנות השתלמות
 • טיפול בקליטת חברי סגל אקדמי חדש
 • טיפול במינויים אקדמיים של עובדי הוראה, חונכים בחינוך ומדריכי שדה
 • טיפול בחופשות לידה
 • טיפול בנסיעות

ממונה על סיומי העסקה ופרישה לגימלאות – גב' ליאת קרן סהר
 • אחריות על תאום, פיתוח ויישום מערך הפרישה לגימלאות של הסגל האקדמי הבכיר
 • טיפול בהליך הפרישה לגימלאות (זיקנה, פרישה מוקדמת, נכות ושארים)
 • טיפול בתנאי פרישה חריגים
 • פיתוח מערך נתונים ובקרתם
 • טיפול בזכויות סגל בגימלאות
 • אחריות על מערך סיומי העסקה בסגל האקדמי
 • טלפון: 04-8240875
 • lkeren@univ.haifa.ac.il


מרכזת סיומי העסקה- גב' אריאל כרמית לקס