תרבות הקולנוע – יום אוריינטציה

התוכנית ללימודי תואר שני
בין השעות 14:00-16:00
 באודיטוריום 146, הספריה, בניין ראשי

 

כתיבת תגובה