You are currently viewing הטבע האנושי

הטבע האנושי

tinshemetמסתבר שגם הטבע טומן בחובו מחוות קטנות של אנושיות- במקרה נדיר שתועד בפעם הראשונה אימצה נקבת תנשמת, אם לתשעה גוזלים משלה, גוזלים יתומים הנמצאים בקן אחר, המרוחק 3.5 קילומטרים, שאמם נדרסה על כביש הסרגל מוקדם יותר החודש. "מתברר שהטבע אינו אכזר כמו שאנו נוטים לחשוב", אמר ד"ר מוטי צ'רטר מהחוג לביולוגיה אבולוציונית וסביבתית שגילה ותיעד לראשונה את האימוץ הייחודי.

המשך קריאה

כתיבת תגובה