לימודי תואר שני - חוגי לימוד ומסלולים לתואר שני

הלימודים לתואר שני (מוסמך) נועדו לעודד מצויינות מדעית ומחקרית ולהעמיק  את הידע הנצבר בתחומי הדעת השונים.
לימודים אלו מעניקים תשתית אקדמית –עיונית מובהקת בד בבד עם תארים פרופסיונאלים בעלי אוריינטציה מקצועית.
מבנה הלימודים כמתואר בתקנון לימודים לתואר שני, מפרט את הדרישות האקדמיות בשני מסלולי הלימוד לתואר: המסלול הרגיל  והמסלול המחקרי – כתיבת עבודת גמר (תזה)

למה ללמוד לתואר מוסמך (שני) באוניברסיטת חיפה?

סגל הוראה ומחקר איכותיים

שילוב של פעילות מחקרית-אקדמית ענפה וכן תרומה לחברה ולקהילה באווירה פלורליסטית ואוהדת

תמהיל תחומי לימוד מגוון וגמיש המאפשר פריסת לימודים בשנה קלנדרית וכן תכניות לימודים בזיקה לעולם העסקי והמקצועי.

ספרייה אוניברסיטאית מעולה, מערכות מחשוב מהמתקדמות,  מעבדות מחקר  ומכשור המסייעים בהנחלת הידע