תשלום שכר לימוד לסטודנטים באמצעות כרטיס אשראי:

תשלום מקדמה ע״י מועמד שהתקבל – הודעת קבלה

תשלום ראשון ותשלום שנתי מלא מראש

תשלום שכר לימוד לסטודנט