תיקיון התלמידים

תלמיד המבקש לקבל צילום של מסמך מתיקו האישי, ישלם עבורו לפי הנוהל הקיים באוניברסיטה

ממונה: גב' לודמילה אלמן.

מיקום: בית הסטודנט, קומה 0 חדר 026.

קבלת קהל: ימים א'-ה' בין השעות:  13:00-09:00
                 בימי שישי וערבי חג התיקיון סגור.

לקבלת תעודות סיום של מסיימי מחזור 52 (יוני 2019) יש לפנות למזכירות החוג.

טלפון: 04-8240033
פקס: 04-8249886
דואר אלקטרוני:  lalman@staff.haifa.ac.il
כתובת: תיקיון התלמידים
           אגף מינהל תלמידים
           בית הסטודנט, קומה 0
           אוניברסיטת חיפה
           חיפה 31-905-01