לימודי תואר ראשון – חוגי לימוד ומסלולים לתואר ראשון

תואר ראשון בסיעוד

משך הלימודים: 4 שנים | מתכונת הלימודים: חד חוגי | סטטוס הרשמה: הרשמה לסמסטר א’ תשפא סגורה. הרשמה לשנת תשפב תחל ב17.01.2021. אתר החוג