מלגת "אהבת עולם"

מלגת "אהבת עולם" היא מלגה ייחודית ובלעדית לסטודנטים באוניברסיטת חיפה המאפשרת היכרות עם התרבות היהודית. 

תקנון מלגת "אהבת עולם"

המלגה מתאימה לסטודנטים וסטודנטיות חדשים (המתחילים את לימודיהם בשנת תשפ"ג ואילך) בתארים:   

  • תלמידי מכינה.
  • תואר ראשון.
  • תואר שני.
  • דוקטורט.

המלגה מיועדת לבעלי בגרות באחד ממקצועות היהדות (כגון – תנ"ך).

סטודנט שאין ברשותו בגרות באחד ממקצועות היהדות , יהא רשאי לבחור 2 קורסי השלמה, מתוך קורסי הבחירה האקדמיים, הכלולים בתוכנית (ללא תשלום). ואם סיים בציון 80 ומעלה, הוא רשאי להצטרף לתכנית בשנה העוקבת.

במקרה שמספר המועמדים למלגה שיהיו מעוניינים ויעמדו בתנאי הסף יהיה גבוה ממכסת המלגות, יינתן משקל, בין השאר, לעובדה שמועמד הוא בוגר שירות צבאי או שירות לאומי.

ניתן להגיש בקשה לקבלת המלגה בכל שנה אקדמית בה תופעל התכנית. ניתן לקבל מלגות אחרות בנוסף למלגה זו.

מי שבקשתו לקבלת המלגה תאושר, יקבל בכל שנה 2,000 (אלפיים) דולר ($) בערכם בשקלים, לפי שער יציג.

חובות המשתתפים שיאושרו לצורך קבלת המלגה:

–  השתתפות בקורס אקדמי המקנה נקודות זכות- 2 שעות שבועיות סמסטריאליות (רשימת הקורסים האקדמיים).

–  השתתפות בקורס העשרה- 2 שעות שבועיות סמסטריאליות (רשימת קורסי העשרה תפורסם בהמשך).

–  מעגלי שיח – 24 שעות שנתיות.

–  סיור לימודי.

לפרטים נוספים:

טלפון: 04-824023804-8240233