מלגת "אהבת עולם"

ההרשמה לשנה"ל תשפ"ד נסגרה

מלגת "אהבת עולם" היא מלגה ייחודית ובלעדית לסטודנטים באוניברסיטת חיפה המאפשרת היכרות עם התרבות והדת היהודית. 

המלגה מתאימה לסטודנטים וסטודנטיות חדשים וחדשות באוניברסיטת חיפה בתארים הבאים:   

  • תלמידי מכינה.
  • תואר ראשון.
  • תואר שני.
  • דוקטורט.

המלגה מיועדת לבעלי בגרות באחד ממקצועות היהדות (כגון – תנ"ך, תושב"ע).

סטודנטים שאין ברשותם בגרות באחד ממקצועות היהדות , יהיו רשאים לבחור 2 קורסי השלמה, מתוך קורסי הבחירה האקדמיים, הכלולים בתוכנית (ללא תשלום). ואם יסיימו בציון 70 ומעלה, יהיו רשאים להצטרף לתכנית בשנה העוקבת.

במקרה שמספר המועמדים למלגה שיהיו מעוניינים ויעמדו בתנאי הסף יהיה גבוה ממכסת המלגות, יינתן משקל, בין השאר, לעובדה שמועמד/ת בוגרי שירות צבאי או שירות לאומי.

ניתן להגיש בקשה לקבלת המלגה בכל שנה אקדמית בה תופעל התכנית. ניתן לקבל מלגות אחרות בנוסף למלגה זו.

מי שבקשתו לקבלת המלגה תאושר, יקבל בכל שנה 2,000 (אלפיים) דולר ($) בערכם בשקלים, בהתאם לשער ההמרה שייקבע לצורך תשלום המלגה.

חובות המשתתפים שיאושרו לצורך קבלת המלגה:

–  השתתפות בקורס אקדמי המקנה נקודות זכות- 2 שעות שבועיות סמסטריאליות (רשימת הקורסים האקדמיים לשנת תשפ"ד).

–  השתתפות בקורס העשרה- 2 שעות שבועיות סמסטריאליות.

–  מעגלי שיח – שעה שבועית סמסטריאלית (24 שעות שנתיות).

–  השתתפות בסופ"ש בירושלים (חובה).

תקנון מלגת "אהבת עולם"

מומלץ גם לבדוק את מלגת "ג'ויס" >>