המכינה האוניברסיטאית - שכר-לימוד

התחייבות כספית למכינת 30 פלוס תשפא

התחייבות כספית למכינת 30 פלוס תשפא סמסטר ב

התחייבות כספית למכינת 30 פלוס תשפא סמסטר קיץ

התחייבות כספית למכינת 30 פלוס נשים תשפא

התחייבות כספית למכינת נשים 30 פלוס סמס ב תשפא

התחייבות כספית למכינות נשים שבילים מכלול תשפא

התחייבות כספית למכינת גברים 30 פלוס בני ברק תשפא סמסטר ב

התחייבות כספית למכינות גברים אוקטובר וגברים צבא תשפא

התחייבות כספית למכינת גברים ינואר בני ברק תשפא

התחייבות כספית לקורס בודד בהשלמות לאנגלית תשפא

התחייבות כספית לקורס בודד בהשלמות למדעים תשפא

התחייבות כספית לקורס בודד בהשלמות למתמטיקה תשפא

התחייבות כספית למכינת 30 פלוס תשפב

התחייבות כספית למכינת 30 פלוס תשפב סמסטר ב

התחייבות כספית למכינת 30 פלוס נשים תשפב

התחייבות כספית למכינת גברים ינואר בני ברק תשפב

התחייבות כספית לקורסים בודדים בתכנית השלמות של המכינה תשפב

התחייבות כספית תכנית קדם מכינה – מדעים מסלול מדעי הטבע סמסטר קיץ תשפב

התחייבות כספית לתשלום שכר לימוד במכינת 30 פלוס לשנה"ל תשפ"ב סמסטר קיץ

התחייבות כספית לתשלום שכר לימוד במכינת יום/עולים/מדעים לשנה"ל תשפ"ג